Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


PREVENTIE IN DE ZORG


Preventie in de zorg staat in toenemende mate in de belangstelling. Als resultaat van uitgebreid onderzoek en geholpen door nieuwe technologische ontwikkelingen zijn we nu in staat om op diverse niveaus aan preventie te doen. Een steeds groter aantal ziekten kan in een vroeg stadium worden opgespoord. En van tal van ziekten kan steeds nauwkeuriger worden aangegeven hoe groot de kans is dat iemand die ziekte in de toekomst ook daadwerkelijk krijgt. Van veel aandoeningen is bekend welke risicofactoren een rol spelen bij hun ontstaan. De drang - en soms dwang - die opgelegd wordt om die risicofactoren te mijden wordt snel groter; denk aan de campagnes tegen het het roken, drinken en snacken.

Niemand zal ontkennen dat voorkomen beter is dan genezen en dat preventieve zorg van grote waarde is. Die zorg roept echter ook veel vragen op. Op levensbeschouwelijk gebied, bijvoorbeeld, waar de vraag klinkt hoe we willen omgaan met de kans op ziekte of gebrek. Willen we een leven leiden waar risico's een geaccepteerd onderdeel van zijn of spelen we liever op safe en proberen we elke onzekerheid koste wat het kost te vermijden? En in welke mate willen we ons leven van nu laten beïnvloeden door de kans op ziekte straks? Wat zijn we bereid daarvoor opzij te zetten? Uiteindelijk kan er hoogstens sprake zijn van uitstel, nooit van afstel; de ziekte die we nu weten te voorkomen of genezen geeft ruimte aan een andere, misschien veel kwalijker of kostbaarder ziekte, straks.

Zo stuit preventieve zorg onherroepelijk op grenzen. Hoe houdbaarheid zijn die grenzen en mag je eisen dat ze door iedereen worden gerespecteerd?
Een belangrijk aspect van preventie is het screeningsonderzoek.