Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


WETGEVING OVERIG


 • Gelijkebehandelingswetgeving Uitwerking van artikel 1 van de Grondwet in de volgende wetten:
  • Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM)
  • Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)
  • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL)
  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) (2003): In Nederland heeft iedereen recht op gelijke behandeling. Zo ook mensen met een beperking, handicap, chronische ziekte. Het is verboden om zo iemand in gelijke omstandigheden ongelijk te behandelen.
  • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)
  • Wet onderscheid arbeidsduur (WOA)
  • Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT)

Terug naar overzicht Bijzondere wetten