Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


KWALITEIT EN VEILIGHEID IN DE ZORG


  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG): reguleert de beroepsbeoefening met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en burgers te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Zorgverleners moeten geregistreerd zijn in het BIG-register om de titel te voeren, het beroep uit te oefenen en bepaalde (voorbehouden) handelingen te mogen verrichten. Alleen zorgverleners met een erkende opleiding kunnen zich laten registreren. Voor de bewaking van de kwaliteit van het professionele handelen is het medische tuchtrecht in deze wet opgenomen. Tuchtrechtspraak is mogelijk voor alle negen in het BIG-register opgenomen beroepsbeoefenaren.

  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) uit 2016: regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetgeving (zoals de Kwaliteitswet Zorginstellingen), maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen.
    De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de reële behoefte van de patiënt is afgestemd. De verplichtingen uit de Wkkgz worden opgelegd aan alle zorgaanbieders. Hiertoe behoren zowel instellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Ook aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen vallen onder de wet. De wet geldt niet voor ondersteuning vanuit de Wmo en jeugdhulp (Jeugdwet).


Terug naar overzicht Bijzondere wetten