Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


CULTURELE DIVERSITEIT IN DE ZORG


In alle culturen zijn er mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het geven en ontvangen van zorg. Hoe die zorg er idealiter uitziet, welke zorg goed gevonden wordt en welke niet, is sterk cultureel bepaald. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er in de diverse culturen heel verschillend over ziekte en gezondheid wordt gedacht. In de ene cultuur wordt gezondheid bijvoorbeeld gezien als het hoogste goed en als doel op zich, terwijl zij in de andere cultuur meer als een middel wordt gezien dat nodig is om een ander goed te bereiken, zoals rijkdom of kennis. En in de ene cultuur wordt ziekte gezien als iets dat je overkomt, in de andere als iets waar je schuld aan hebt.

Met al die verschillende benaderingen van ziekte en gezondheid moet, binnen een multiculturele samenleving als de onze, rekening worden gehouden om in te kunnen schatten hoe je het beste met de zieke omgaat en aan welke zorg een zieke precies behoefte heeft.

Op deze pagina staan handreikingen om zicht te krijgen op elementen van goede zorg die in de verschillende culturele contexten van onze samenleving te vinden zijn. Ethiek kan daarbij van dienst zijn, omdat zij zich voortdurend bezint op de vraag of het goede wel gedaan wordt.


Enkele video's over culturele diversiteit


Stacks Image 58
play1
Islam en medische ethiek
Deze video laat zien dat in de Islam naast bloedverwantschap ook zoogverwantschap bestaat.

Een voorbeeld van het feit dat een begrip - verwantschap - in andere culturen een andere betekenis kan hebben. En hoe belangrijk het is daar kennis van te hebben.
thex Created with Sketch.
Islam en medische ethiek - zoogverwantschap


Stacks Image 66
play1
Over orgaandonatie hebben Nederlandse moslims allerlei vragen. En zeker als het erom gaat wat hun geloof zegt over de vraag 'donor ja of nee?'
thex Created with Sketch.
Drie vragen van Nederlandse moslims over orgaandonatie en de islam


Stacks Image 78
play1
In deze video vertelt Pandit Mahesh Bharatsingh hoe het hindoeïsme over orgaandonatie denkt. Volgens het hindoeïsme leeft de ziel voort na de dood en wordt herboren in een nieuw lichaam. Hoewel er scheiding van lichaam en ziel plaatsvindt, overheerst toch de gedachte dat het lichaam na de dood ongeschonden dient te blijven. Er zijn echter geen religieuze wettelijke verboden op orgaantransplantatie. Over het algemeen dient het individu zelf een besluit te nemen. (Nederlandse Transplantatie Stichting)
thex Created with Sketch.