Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


HULP BIJ ZELFDODING


In 2015 hebben 1871 mensen een eind aan hun leven gemaakt. Het betreft vooral gescheiden mannen en weduwnaars. Zelfdoding komt het meest voor in de groep van 50 - 60-jarigen. (bron: CBS)

Zeker wanneer de suïcide zich als donderslag bij heldere hemel voordoet, is de impact bij de nabestaanden groot. Het is onvoorstelbaar. Het gaat in tegen wat zo vanzelfsprekend lijkt: willen leven. Het moet een situatie zijn van uiterste eenzaamheid. Was het te voorkomen geweest? Heb ik signalen over het hoofd gezien? Maar ook: Het moest er een keer van komen. Eindelijk heeft hij rust.

Wat is er vanuit de ethiek over zelfdoding te zeggen? Mag je het eigen leven beëindigen? Zijn er goede argumenten om zelfdoding af te wijzen? Hulp bij zelfdoding is strafbaar. Waarom is het bij wet verboden? Is er soms een plicht tot leven? En wie of wat verplicht je er dan toe?

Op deze pagina wordt informatie aangereikt die het denken over zelfdoding kan verdiepen.