Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

PALLIATIEVE SEDATIE


Onder palliatieve sedatie wordt verstaan: het opzettelijk (met medicijnen) verlagen van het bewustzijn van de patiënt in diens laatste levensfase, met als doel het lijden te verlichten. Alleen patiënten die - naar verwachting - binnen twee weken op natuurlijke wijze zullen overlijden, komen in aanmerking voor palliatieve sedatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue sedatie: tot het moment van overlijden en kortdurende of intermitterende sedatie.
Palliatieve sedatie wordt, in tegenstelling tot euthanasie, als normaal medisch handelen beschouwd.

Naar verwachting wordt, bij patiënten met een levensverwachting van ten hoogste twee weken, het tijdstip van overlijden door de sedatie en het stoppen van voedsel- en vochttoediening niet vervroegd. Er is ook om die reden dan ook géén sprake van euthanasie.

Vaak zal bij palliatieve sedatie de voedsel- en vochttoediening gestopt worden. Het is immers niet logisch het natuurlijke stervensproces onnodig en ongewild te rekken.