Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


CULTUREEL BEPAALDE MEDISCHE INGREPEN


Een aantal medische ingrepen wordt sterk door de cultuur bepaald. Dat levert nog wel eens spanning op met de gangbare medisch-wetenschappelijke cultuur. Denk aan de weigering van Jehova's Getuigen bloed te ontvangen of aan vrouwenbesnijdenis die in onze cultuur resoluut wordt afgewezen.
Welke plaats is er in onze gezondheidszorg voor andere opvattingen over medische ingrepen? Kunnen die opvattingen ons helpen om kritisch te kijken naar onze eigen opvattingen en vooronderstellingen?