Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


EUTHANASIE


Nederland is het eerste land ter wereld dat euthanasie bij wet geregeld heeft. Dat gebeurde in 2002 met de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. In 2020 werden bij de vijf regionale toetsingscommissies 6938 meldingen gedaan van euthaansie en hulp bij zelfdoding. In twee gevallen was de toetsingscommissie van oordeel dat de arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen had voldaan.

Hoewel de wet duidelijkheid heeft verschaft en naar behoren functioneert, gaat de discussie ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding door. Zij spitst zich momenteel vooral toe op euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met dementie, mensen met psychatrische ziekten en bij mensen die hun leven voltooid achten.

Op deze pagina wordt actuele infomatie aangereikt en worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Films en documentaires:


Holland Doc - VPRO (2010)
documentaire Een dodelijk dilemma
Euthanasie confronteert artsen met hun eigen emoties, opvattingen en kijk op leven en dood.
De documentaire toont de overpeinzingen, eenzaamheid, angst, dilemma’s, rituelen en emoties van de arts tijdens deze periode. Gaan ze na het overlijden van de patiënt door een rouwproces? En welke impact heeft euthanasie op hun privéleven? Bekijk de documentaire


NCRV (2013)
documentaire Nachtvlinder, de laatste dagen van Priscilla
In NCRV Dokument een portret van de jonge Amsterdamse Priscilla die lijdt aan een terminale ziekte en zichzelf op haar 26e verjaardag euthanasie 'cadeau' doet. Vanaf haar zestiende weet Priscilla dat ze erfelijk belast is met dezelfde ziektes als haar moeder. Ze wil zichzelf deze lijdensweg besparen en verdiept zich al jong in de mogelijkheden van euthanasie, voor als de tijd daar is. Bekijk de documentaire