Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

AFZIEN VAN ETEN EN DRINKEN


Op deze pagina komt de situatie ter sprake waarin de patiënt bewust besluit om niet meer te eten of te drinken om zo het levenseinde te bespoedigen. Iemand mag er altijd voor kiezen een behandeling te weigeren. En dat geldt ook voor het afzien van eten en drinken.
Gaat het om een terminaal zieke, oudere patiënt dan sluit het stoppen van de inname van voedsel en drank vaak aan bij de al verminderde inname van eten en drinken als gevolg van het stervensproces dat gaande is. Bewust stoppen met eten en drinken kan gezien worden een autonome beslissing van de wilsbekwame patiënt die afziet van verdere behandeling en die niet voor euthansie wil kiezen.

Belangrijk om op te merken dat er voor het besluit geen instemming van anderen nodig is en dat er juridisch geen eisen gesteld worden, zoals bij euthansie en hulp bij zelfdoding het geval is. De beslissing van de patiënt betekent overigens niet dat elke andere hulp verder ongewenst is. Hij mag verwachten dat zorgveleners er alles aan zullen doen om het hem zo comfortabel mogelijk te maken.